અધૂરા પૂરા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરા પૂરા કરવા

  • 1

    આયુષના બાકી દહાડા જેમ તેમ જીવી કાઢવા.