અધૂરે અવતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરે અવતરવું

  • 1

    નવ માસના પૂરા સમય પહેલાં જન્મ થવો.