અધૂરે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરે આવવું

  • 1

    નવ માસના પૂરા સમય પહેલાં જન્મ થવો.