અધૂરું છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરું છોડવું

  • 1

    પૂરું ન કરવું.