અધૂરે જન્મવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરે જન્મવું

  • 1

    નવ માસના પૂરા સમય પહેલાં જન્મ થવો.