અધૂરું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરું મૂકવું

  • 1

    પૂરું ન કરવું.