અધૂરું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધૂરું રાખવું

  • 1

    પૂરું ન કરવું.