અધવાલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધવાલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ૧॥ રતીભારનું વજન-કાટલું.

  • 2

    અડધી પાલીનું એક માપ.