અંધાધૂંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધાધૂંધ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

મૂળ

हिं. म. अंधाधुंध

અધાધંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધાધંધ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

અધાધુંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધાધુંધ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

અધાધૂંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધાધૂંધ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.