અંધારગલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધારગલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો ન હોય એવી ગલી કે માર્ગ; જ્યાં જતાં અંધારે કુટાવું પડે એવી ગલી કે જગા.