અંધારપછેડી ઓઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધારપછેડી ઓઢવી

  • 1

    ગુપ્ત કે અજ્ઞાત થઇ જવું (જાદુથી કે કાળું વસ્ત્ર પહેરી લઈને).