અંધારામાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધારામાં રાખવું

  • 1

    'અંધારામાં રહેવું'નું પ્રેરક.

  • 2

    અજાણ રાખવું.

  • 3

    જાહેરમાં ન આવવા દેવું; અપ્રસિદ્ધ કે ગુપ્ત રાખવું.