અંધારાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધારાં આવવાં

  • 1

    ન દેખાવું; તમ્મર આવવી.