અંધારાં ઉલેચવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધારાં ઉલેચવાં

  • 1

    (પ્રકાશ મેળવવા) મિથ્યા પ્રયત્ન કરવો.