અંધારું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધારું મૂકવું

  • 1

    (પ્રકાશ વચ્ચેથી) ખસવું જેથી અજવાળું આવે.