અધિકપાંસળિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધિકપાંસળિયું

વિશેષણ

  • 1

    અદકપાંસળિયું; મોટપ કે પૈસો ઇત્યાદિ ન જીરવી શકે એવા સ્વભાવનું.

  • 2

    જેના પેટમાં વાત ટકે નહીં એવું; વાતોડિયું.