અધિકારપૃચ્છા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધિકારપૃચ્છા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શો અધિકાર છે એમ પૂછતી અદાલતી તપાસ; 'ક્વોવૉરંટો' નામે એક અદાલતી 'રિટ'.