અધોટિયું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધોટિયું કાઢવું

  • 1

    અર્ધી કોઠી રસ કાઢવો.