અધોભૂમિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધોભૂમિક

વિશેષણ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    જમીન અંદરનું; 'હાઇપોગિલ'.