અનેકત્વાપત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકત્વાપત્તિ

પુંલિંગ

  • 1

    અનેકત્વના દોષનો પ્રસંગ.