ગુજરાતી

માં અનુકૃતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનુકૃતિ1અનુક્તિ2

અનુકૃતિ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અનુકરણ; નકલ.

ગુજરાતી

માં અનુકૃતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનુકૃતિ1અનુક્તિ2

અનુક્તિ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ન કહેવું તે.