અનેકદેવવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકદેવવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    અનેક દેવોમાં માનવાનો મત; 'પોલીથિઇઝમ'.