અનેકભાષાકોવિદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકભાષાકોવિદ

વિશેષણ

  • 1

    અનેક ભાષાઓ જાણનાર.