અનેકમુખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકમુખ

વિશેષણ

  • 1

    ઘણી બાજુઓવાળું.

  • 2

    ઘણાની મારફત ચાલતું.