અનુકરણપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુકરણપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નમૂનો જોઈને તેની નકલ કરવા દ્વારા કામ કરતી શિક્ષણ-પદ્ધતિ.