અનુકૂળ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુકૂળ પડવું

  • 1

    ફાવવું; રુચવું; અનુકૂળ હોવું.