અનેકવર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકવર્ણ

વિશેષણ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    જેમાં એક કરતાં વધારે અજ્ઞાત રાશિ-બીજ હોય તેવું (સમીકરણ); 'સાઇમલ્ટેનિયસ'.