અનેકાચ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકાચ્

વિશેષણ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    અનેક અચ્-સ્વરવાળું.