અન્નનો માળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્નનો માળવો

  • 1

    (માળવામાં બારે માસ અન્ન પાકે તે પરથી) અન્નનો ભારે દાતાર.