અન્નનું પાણી થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્નનું પાણી થવું

  • 1

    (રોગથી) ખાધેલાનો ફાયદો ન થવો.