ગુજરાતી

માં અનન્યની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનન્ય1અનુનય2અનુનેય3અન્નૈયું4

અનન્ય1

વિશેષણ

 • 1

  અન્ય-જુદું નહિ તેવું.

 • 2

  અજોડ.

 • 3

  એકનિષ્ઠ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અનન્યની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનન્ય1અનુનય2અનુનેય3અન્નૈયું4

અનુનય2

પુંલિંગ

 • 1

  વિનવણી; કાલાવાલા.

 • 2

  કલાવી પટાવી મનાવવું તે.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અનન્યની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનન્ય1અનુનય2અનુનેય3અન્નૈયું4

અનુનેય3

વિશેષણ

 • 1

  અનુનયમાં આવી શકે એવું; અનુનયપાત્ર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અનન્યની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનન્ય1અનુનય2અનુનેય3અન્નૈયું4

અન્નૈયું4

વિશેષણ

 • 1

  અન્યાયી; અણચિયું; વાંકાબોલું.

મૂળ

सं. अन्याय