ગુજરાતી

માં અનન્યતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનન્યતા1અનુનેયતા2

અનન્યતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અનન્યપણું; અનન્યત્વ.

ગુજરાતી

માં અનન્યતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનન્યતા1અનુનેયતા2

અનુનેયતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અનુનેયપણું.