અન્નાન્નદશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્નાન્નદશા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અન્ન, અન્ન એમ કરવું પડે એવી દશા; ખાવાના સાંસા.