ગુજરાતી

માં અનનાસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનનાસ1અનેનાસ2અનેનાસ3

અનનાસ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક ફળ.

મૂળ

पो.

ગુજરાતી

માં અનનાસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનનાસ1અનેનાસ2અનેનાસ3

અનેનાસ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક ફળ; અનનાસ.

મૂળ

पो.

ગુજરાતી

માં અનનાસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનનાસ1અનેનાસ2અનેનાસ3

અનેનાસ3

નપુંસક લિંગ

  • 1

    અનનાસ; એક ફળ.

મૂળ

पो.