અનુપ્રાસ મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુપ્રાસ મળવો

  • 1

    એકનો એક અક્ષર, અલંકાર તરીકે, વારંવાર આવવો; અનુપ્રાસ સધાવો.