અનુપાર્જિત આવક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુપાર્જિત આવક

  • 1

    સીધી કમાણીથી થતી નહિ એવી આવક; 'અનર્ડ ઇન્કમ'.