ગુજરાતી

માં અનુમતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનુમત1અનુમંતૃ2

અનુમત1

વિશેષણ

  • 1

    સંમત; મંજૂર રાખેલું કે થયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અનુમતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અનુમત1અનુમંતૃ2

અનુમંતૃ2

વિશેષણ

  • 1

    અનુમતિ આપનાર.

મૂળ

सं.