અન્યતરાન્વિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્યતરાન્વિત

વિશેષણ

  • 1

    બેમાંથી એક સાથે સંબદ્ધ.