અન્યારી ખડકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્યારી ખડકવી

  • 1

    હેલ બરોબર ગોઠવીને ગાડામાં ભરવી.