અનુલેખનપોથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુલેખનપોથી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કૉપીબુક; સારા અક્ષર કાઢતાં શીખવા માટે તેના નમૂનાની પોથી; કૉપીબુક.