અન્વયવ્યતિરેકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્વયવ્યતિરેકી

વિશેષણ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    અન્વયવ્યાપ્તિ તેમ જ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ બંનેવાળું (સાધન).