અન્વયવ્યાપ્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્વયવ્યાપ્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાધન હોય ત્યાં સાધ્ય હોય એવા સંબંધનું દર્શન.