અનુવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુવાદી

વિશેષણ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    વાદી અને સંવાદી સ્વરોમાં ભળી જતો વાદીથી ત્રીજો સ્વર.

પુંલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    વાદી અને સંવાદી સ્વરોમાં ભળી જતો વાદીથી ત્રીજો સ્વર.