અન્વિતાર્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્વિતાર્થ

પુંલિંગ

  • 1

    અન્વય ઉપરથી સહેજે સમજાય એવો અર્થ.

અન્વિતાર્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્વિતાર્થ

વિશેષણ

  • 1

    એવા અર્થવાળું.