અનુસૂચિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુસૂચિત

વિશેષણ

  • 1

    -ને અંગે,પછી પાછળ સૂચવેલું; (પરિશિષ્ટમાં-આપેલી) સૂચિ અનુસાર; યાદીવાર.