અનુસાર્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુસાર્ય

વિશેષણ

  • 1

    અનુસરવા યોગ્ય.