અનાજ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાજ ભરવું

  • 1

    અનાજ સંઘરવું-જોઈતો સંગ્રહ કરવો.