અનાત્મવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાત્મવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    જડવાદ.