અનાદિમધ્યાંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાદિમધ્યાંત

વિશેષણ

  • 1

    આદિ, મધ્ય કે અંત વિનાનું.