અનાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાળ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોરાકપાણી જવાની નાળ નહિ તે.